ČLANARINA

Godišnja članarina po osobi iznosi 100,00 kn

Članarinu uplatite na transakcijski račun kluba:

IBAN: HR6023600001101390446