DJEČACI I DJEVOJČICE

MDI:

Frid Sergej

Kette Ivor

MDE:

Josipović Nuša

Pataky Mara

Velnić Anika

SDI:

Blažeković Niko

Josipović Pavo

Lulić Jakov

Mihaljević Grgur Krešimir

SDE:

Balen Nina

Carić Cvita

Rožman Franka