Pravila ponašanja

PRAVILNIK O OBRAZOVANJU
Važnost akademskog razvoja za sportaše nije upitna. Čvrsto vjerujemo da sportaši trebaju težiti i akademskoj izvrsnosti i konkurentnosti. Natjecanja i treninzi na snijegu zahtijevaju mnoga odricanja, ujedno i veliki utrošak vremena, koji zajedno bez pomne pažnje mogu znatno omesti sportaša u postizanju željenog stupnja obrazovanja.
Naš je cilj poticati izvrsnost i pripremiti se na rješavanje potencijalnih akademskih problema prije nego se oni pojave, čak možemo zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu preventivno djelovati provodeći sustavno i svakodnevno individualizirane školske programe. Od svih će se natjecatelja tražiti ispunjavanje uvjeta školskog programa dogovorenog u suradnji s njihovim profesorima i roditeljima.
Naši uvjeti su sljedeći:
Da bi sudjelovao u bilo kojem klupskom programu, i prije bilo kakvog natjecanja, sportaš mora imati zadovoljavajući prosjek (3.0 srednja škola ili 3.6 osnovna škola) i prolazne ocjene u svim predmetima,ujedno i pokazivati zadovoljavajuće vladanje u školi. Negativna ocjena iz nekog predmeta će rezultirati privremenom zabranom sudjelovanja u programu rada kluba.

Roditelji su dužni u suradnji s trenerima i profesorima pratiti napredak i zadatke koje djeca trebaju svladati u školi i u klubu.

Sportaše treba uputiti na stalni dijalog sa trenerom i/li profesorom prije nego se pojave bilo kakvi školski problemi. Klub je u suradnji s roditeljima u mogućnosti organizirati uvjete za nadoknadu školskog programa tijekom skijaških treninga i natjecanja.

Osim ako su bolesni ili na putu, očekuje se da sportaši redovito idu u školu. Neopravdan izostanak iz škole se neće tolerirati, te može utjecati na ograničavanje sportaševa sudjelovanja u klupskom programu.
IZOSTANCI IZ ŠKOLE
Obzirom na obiman program treninga i natjecanja u starijim kategorijama (kadeti, juniori), koji utječe na ravnomjerno praćenje nastave, od samog početka školske godine potrebna je otvorena komunikacija sa ravnateljem i razrednikom, kako bi sve nadolazeće obveze dogovorili na obostrano zadovoljstvo i sportaši na kraju s uspjehom okončali još jednu školsku godinu.

PRAVILA PONAŠANJA I ODGOVORNOSTI SPORTAŠA

Prihvaćanjem povlastica koje su povezane s dijelom klupskog programa, sportaš implicitno prihvaća i odgovornosti. Svaki sportaš se obvezuje da će se pridržavati sljedećeg, kao i onog što je napisano u cijelom ovom priručniku:

ODGOVORNOSTI I PONAŠANJE:

 • sportaši će na najbolji mogući način predstavljati sebe, matični klub, grad i državu iz koje potječu i svojom pristojnošću i dostojanstvenim ponašanjem stvarati osjećaj pripadnosti.
 • treba pročitati cijeli ovaj priručnik, pridržavati se sadržaja, a izravna pitanja postaviti osoblju kluba.
 • sastati se s trenerom, zajednički utvrditi individualne razvojne ciljeve i obvezati se na predan rad.
 • odnositi se prema trenerima, sportašima, osoblju, imovini kluba i drugih te osobnoj imovini s poštovanjem. Verbalno ili fizičko zlostavljanje neće se tolerirati.
 • poštivati odluke trenera.
 • predstavljati klub i zajednicu na odgovoran i pozitivan način.
 • odijevati se na način primjeren sportu, klubu i ekipi.
 • ponašati se pristojno i odgovorno tijekom putovanja.
 • biti pristojan i uljudan prema svim sportskim djelatnicima i ostalim službenicima na skijalištu i šire, u svakom trenutku.
 • poštivati pravila o sigurnosti skijaša na skijalištu i pokraj skijališta.
 • vulgarnost ili na drugi način neprimjeren i / ili uvredljiv (raz)govor neće se tolerirati. Trener će reagirati usmenim upozorenjem, a pri ponovljenoj situaciji kao rezultat neprihvatljivog ponašanja uslijediti će udaljavanje sportaša s treninga ili natjecanja.
 • ne toleriraju se psovke, verbalno ili fizičko ponašanje seksualne prirode, seksualne insinuacije, zahtjevi za seksualnim uslugama uključujući i seksualno uznemiravanje i zastrašivanje sa seksualnim prizvukom.

TRENING:

 • treba doći na vrijeme i pripremiti se za trening. Ako sportaš kasni ili propušta trening iz bilo kojeg razloga, prethodno o tome mora obavijestiti trenera. Cilj je naučiti sportaša da preuzme odgovornost na sebe.
 • kvalitetna priprema i potpuna oprema važne su za trening. Treninzi se učestalo odvijaju u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Sportaš treba biti spreman svaki dan u odgovarajućoj odjeći.
 • kacige su neizostavno potrebne za alpski i freeride program te klizanje i snowboard. Kacige moraju biti pune, s integriranim oblozima za uši.
 • tijekom sezone sudjelovati ćemo na raznim zajedničkim treninzima s drugim ekipama, koje velikodušno dopuštaju korištenje svoje imovine za te potrebe. To su privilegije. Zlouporaba ili nebriga nad vlastitom ili tuđom imovinom rezultirati će gubitkom skijaške karte i ostalih privilegija koje pruža zajedništvo u klubu (povoljnije cijene smještaja, prijevoza, učenje..), a možda i isključenjem iz kluba.
 • sportaš treba u potpunosti sudjelovati na treninzima i utrkama prema unaprijed dogovorenom planu. To uključuje i kondicijske treninge, treninge na snijegu, natjecanja, odmor i oporavak.
 • treba ostati do kraja treninga. U slučaju potrebe za ranijim odlaskom, trenera treba obavijestiti prije početka samog treninga.

SPECIFIČNA PRAVILA NA SKIJALIŠTU:

 • prednost imaju turisti – na žičari i na stazi.
 • zabranjeno je skijanje velikom brzinom izvan područja označenog za trening ili natjecanje.
 • zabranjeno je skijanje izvan granica skijališta tijekom treninga ili natjecanja bez prethodnog dopuštenja i pratnje.

PRAVILNIK O PONAŠANJU

Skijaški klub Končar želi promovirati etički ispravno i zakonito ponašanje sportaša i djelatnika. Cilj disciplinskih mjera je rješavanje neprihvatljivog ponašanja i rada sportaša, trenera i roditelja, te uvođenje pozitivnih promjena u tom ponašanju.

Sportaši su odgovorni za svoje ponašanje bez obzira na mjesto u kojem se nalaze.

Stegovna komisija drugačije će se odnositi prema neprikladnom ponašanju koje je primijetio trener ili službena osoba kluba i izvješćima s treće strane. Neprikladno ponašanje koje je uočio trener ili službena osoba kluba sportaš će rješavati sa svojim (i uključenim) trenerom, ili će isti biti upućen Stegovnoj komisiji. Ponašanje o kojem je izviješće pristiglo s treće strane zahtijeva pismeno “izvješće o incidentu” koje će biti proslijeđeno Stegovnoj komisiji. Takvi obrasci će biti dostupni u kontaktu s tajništvom kluba.

Stegovna komisija neće poduzeti nikakve mjere bez prethodnog kontaktiranja ljudi koji su uključeni u incident i sportaševih roditelja.

Disciplinske mjere provode se kao na nogometnoj utakmici, po principu žutih i crvenih kartona. “Žuti karton” dodjeljuje se za manje a “crveni karton” za veće prekršaje. Nekoliko žutih kartona može rezultirati crvenim kartonom. Crveni kartoni mogu se davati neovisno o broju žutih kartona. Žuti i / ili crveni karton čuvati će se u sportaševom osobnom kartonu, 12 kalendarskih mjeseci od trenutka kada je dodijeljen. Ovlasti izdavanja kartona imaju treneri, osoblje kluba i Stegovna komisija.

(NE)DJELA KOJA NADILAZE DISCIPLINSKE POSTUPKE

Kršenje opće odgovornosti i ponašanje koje se ne smatra dostojnim žutog / crvenog kartona povlači za sobom sljedeće disciplinske mjere:

 • 1. prekršaj: udaljavanje s treninga i poziv roditeljima
 • 2. prekršaj: udaljavanje s trenutnog i sljedećeg treninga i sastanak s roditeljima
 • 3. prekršaj: udaljavanje sa svih aktivnosti na 7 dana, roditeljski sastanak na temu sudjelovanja roditelja u programu.
 • Sve disciplinske mjere biti će navedene u obrascu za izvješće o incidentu i čuvaju se u sportaševom osobnom kartonu jednu kalendarsku godinu.

POSTUPCI ZA ŽUTI KARTON

 • namjerni neposluh – između ostalog i: upadice, vulgarnost, nepoštivanja drugih osoba ili imovine, laganje treneru ili osoblju.
 • neopravdan izostanak sa zajedničkih klupskih aktivnosti
 • vandalizam, uključujući i manje štete klupske ili tuđe imovine
 • seksualna aktivnost kojauključuje članove kluba ili druge tijekom klupskih aktivnosti
 • fizikalno / verbalno ugrožavanje drugih
 • tučnjava, maltretiranje, verbalne prijetnje, seksualno uznemiravanje

DISCIPLINSKE MJERE ZBOG ŽUTOG KARTONA:

1. prekršaj

 • razgovor s trenerom
 • razgovor sa sportskim direktorom ako je potrebno

2. prekršaj / nakon dodijeljenog 1. žutog kartona

 • razgovor s trenerom; žuti karton upisan u sportašev osobni karton
 • obavijest roditeljima, komunicirani koraci za promjenu ponašanja
 • mogućnost suspenzije 1 do 3 dana
 • obavijest Stegovnoj komisiji

3. prekršaj/ nakon dodijeljenog trećeg žutog kartona

 • trenutna suspenzija iz svih klupskih programa na neodređeno vrijeme
 • gubitak prava na sudjelovanje u programu dodatnog učenja
 • Stegovna komisija provjerava informacije i određuje trajanje suspenzije i / ili mogućeg isključenja

POSTUPCI ZA CRVENI KARTON

 • osuda za prekršaj ili kazneno djelo
 • posjedovanje duhana
 • krađa osobne imovine
 • zlonamjerna oštećenja imovine članova kluba ili drugih
 • Povreda klupskog Pravilnika o drogama i alkoholu

DISCIPLINSKE MJERE ZBOG CRVENOG KARTONA:

 1. prekršaj
 • crveni karton upisan u sportašev osobni karton
 • obavijest roditeljima
 • trenutna suspenzija iz svih klupskih programa i aktivnosti do 2 tjedna
 • Stegovna komisija provjerava informacije i određuje trajanje suspenzije i / ili mogućeg isključenja
 • izrada Plana za popravak ponašanja

2. prekršaj / drugi crveni karton

 • trenutno udaljavanje iz svih programa i aktivnosti na godinu dana (razdoblje od 12 mjeseci) od dana prekršaja.

PRAVILA PONAŠANJA NA PUTOVANJU

Tijekom putovanja na trening ili natjecanje treba se pridržavati Pravila ponašanja i odgovornosti sportaša. U slučaju kršenja navedenih Pravila, primjenjuju se gore navedene kao i dodatne sljedeće mjere:

Prekršaji za dodatni žuti karton, prema trenerovoj procjeni:

 • kršenje dogovorenog vremena za spavanje ili buđenje
 • rušenje ugleda kluba, ekipe ili države (neprihvatljivo ponašanje, korištenje neprimjerenih izraza ili gesti prema članovima kluba, drugim sportašima ili pratećim osobama)
 • Sportaši neprimjerenog ponašanja i oni za koje se utvrdi da krše Pravila ponašanja i odgovornosti biti će poslani kući na teret obitelji.

ZABRANA SUDJELOVANJA U KLUPSKOM PROGRAMU I AKTIVNOSTIMA

Sportaš koji je suspendiran ne smije trenirati, putovati ili se natjecati za klub. Ako je sportaš izbačen iz kluba, mora vratiti svu iznajmljenu ili posuđenu opremu u roku od 24 sata od otkaza, ukloniti svu osobnu opremu iz klupskih prostorija i objekata u roku od 72 sata. Neće biti moguć povrat naknada za korištenje programa. Ako dođe do suspenzije tijekom putovanja, klub neće snositi troškove povratka.

ŽALBENI PROCES

Na odluke Stegovne komisije sportaš i roditelj(i) imaju pravo žalbe Upravnom odboru.

TESTIRANJE NA DROGE I ALKOHOL

Neće se tolerirati korištenje droga ili alkohola, te će se poduzeti sve mjere kako bi se osigurala okruženje bez droga i alkohola za osoblje i sportaše.

Sudionicima programa ili osoblju ovisnom o drogama ili alkoholu treba pružiti ohrabrenje i pomoć za razgovor sa stručnim medicinskim osobama.

Testiranje sportaša i osoblja kluba moguće je obaviti u svakom trenutku, slučajno ili s razlogom. Može uključivati ​​testiranje urina, daha, kose, krvi / ili uzoraka sline na prisutnosti zabranjenih tvari.

Slučajno testiranje može se izvesti nekoliko puta tijekom zimske sezone. Odabir sportaša biti će nasumičan.

Testiranje s povodom može se zahtijevati u slučaju kada sportaš ili službena osoba kluba pokazuje naznake ponašanja do kojeg dolazi uslijed uporabe zabranjenih tvari, ili ako postoji opravdana sumnja u korištenje tih tvari.

Trošak negativnog testa će snositi klub. U slučaju pozitivnog testa, trošak će snositi sportaš ili njegova obitelj. Odbijanje zatraženog testiranja na droge i alkohol, izbjegavanje ili sprečavanje biti će tretirani kao pozitivan rezultat testa.

Ako je rezultat testiranja pozitivan, ili sportaš ili službena osoba posjeduje, koristi, ili je pod utjecajem alkohola ili droga, biti će suspendiran(a) do kraja tekuće sezone. Sportaši mogu ponovno podnijeti prijavu za članstvo u klubu i sudjelovanje za sljedeću sezonu.